PROJEKTID

2024

„Alko ja narkosõltuvuse ennetustegevus Tallinna rehabilitatsioonikeskuses ja sotsiaaltöö keskuse üksustes“  


MTÜ Eesti Positiivse Tervise Liit viib alates 1. veebruarist  kuni 2024 aasta lõpuni koostöös Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuametiga läbi projekti, mille eesmärgiks on loengute ning grupitööde sari Sotsiaaltöö Keskuse üksustes ja Päästearmee Eesti MTÜ rehabilitatsioonikeskuse „Elav Lootus“ klientidele.Teenuse eesmärk on vähendada sihtgrupi seksuaalset riskikäitumist, ennetada haigestumist HIV/AIDSi ning teistesse sugulisel teel levivatesse haigustesse. Loengutes ja grupitöödes antakse teadmisi sõltuvushäiretest, sõltuvusest tervenemisest ja ravivõimalustest. Aktiivset dialoogi kasutades selgitatakse välja klientide vajadused ja huvid.  
Projekt kestab: 1.02.2024 - 31.12.2024

HIV-kiirtestimise ja ravisoostumuse teenused Eestis

HIV-kiirtestimise korraldamine ja ARV-ravisoostumuse tõstmine Sotsiaaltöö Keskuse Üksustes, LGBT ööklubides ja narko- ning alkosõltuvushaigete rehabilitatsioonikeskustes

Koostöös Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuametiga jätkame ka 2024 aasta lõpuni projektiga „HIV-kiirtestimise korraldamine ja ARV-ravisoostumuse tõstmine Sotsiaaltöö Keskuse Üksustes, LGBT ööklubides ja narko- ning alkosõltuvushaigete rehabilitatsioonikeskustes“, mille käigus organiseerime ja tagame riskigruppidele ligipääsu HIV-kiirtestimise üritustele ning ARV ravile, mille kaudu tõstame HIV-staatuse teadlikkust ja ravisoostumust riskigruppide seas Eestis.Projekt kestab: 1.06.2024 - 31.12.2024

HIV-kiirtestimise ja ravisoostumuse teenused Eestis

2023


HIV-kiirtestimise korraldamine ja ARV-ravisoostumuse tõstmine Sotsiaaltöö Keskuse Üksustes, LGBT ööklubides ja narko- ning alkosõltuvushaigete rehabilitatsioonikeskustes

Koostöös Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuametiga jätkame ka 2023 aasta lõpuni projektiga „HIV-kiirtestimise korraldamine ja ARV-ravisoostumuse tõstmine Sotsiaaltöö Keskuse Üksustes, LGBT ööklubides ja narko- ning alkosõltuvushaigete rehabilitatsioonikeskustes“, mille käigus organiseerime ja tagame riskigruppidele ligipääsu HIV-kiirtestimise üritustele ning ARV ravile, mille kaudu tõstame HIV-staatuse teadlikkust ja ravisoostumust riskigruppide seas Eestis.Projekt kestab: 1.06.2023 - 31.12.2023

HIV-kiirtestimise ja ravisoostumuse teenused Eestis

„HIV-kiirtestimise korraldamine ja ARV-ravisoostumuse tõstmine Viljandimaal“ 


MTÜ Eesti Positiivse Tervise Liit viib alates 1. juuni 2023 kuni 31 detsember 2023 koostöös MSD OÜ ja TAI-ga projekti suurendamaks Viljandimaal HIV-staatuse teadlikkust ja ravisoostumust riskigruppide seas.
Projekti käigus korraldame igakuiseid HIV-testimise üritusi ja vajadusel tagame ligipääsu ARV-ravile ja nõustamisele 
Projekt kestab: 1.06.2023 - 31.12.2023

HIV-kiirtestimise ja ravisoostumuse teenused Eestis

„Alko ja narkosõltuvuse ennetustegevus Tallinna rehabilitatsioonikeskuses ja sotsiaaltöö keskuse üksustes“  


MTÜ Eesti Positiivse Tervise Liit viib alates 1. veebruarist  kuni 2023 aasta lõpuni koostöös Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuametiga läbi projekti, mille eesmärgiks on loengute ning grupitööde sari Sotsiaaltöö Keskuse üksustes ja Päästearmee Eesti MTÜ rehabilitatsioonikeskuse „Elav Lootus“ klientidele.Teenuse eesmärk on vähendada sihtgrupi seksuaalset riskikäitumist, ennetada haigestumist HIV/AIDSi ning teistesse sugulisel teel levivatesse haigustesse. Loengutes ja grupitöödes antakse teadmisi sõltuvushäiretest, sõltuvusest tervenemisest ja ravivõimalustest. Aktiivset dialoogi kasutades selgitatakse välja klientide vajadused ja huvid.  
Projekt kestab: 1.02.2023 - 31.12.2023

HIV-kiirtestimise ja ravisoostumuse teenused Eestis

2022

„Sõltuvuse ja HIV/AIDSi ennetustegevus Tallinna rehabilitatsioonikeskuses ja sotsiaaltöö keskuse üksustes“  


MTÜ Eesti Positiivse Tervise Liit viib alates 1. veebruarist  kuni 2022 aasta lõpuni koostöös Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuametiga läbi projekti, mille eesmärgiks on loengute ning grupitööde sari Sotsiaaltöö Keskuse üksustes ja Päästearmee Eesti MTÜ rehabilitatsioonikeskuse „Elav Lootus“ klientidele.Teenuse eesmärk on vähendada sihtgrupi seksuaalset riskikäitumist, ennetada haigestumist HIV/AIDSi ning teistesse sugulisel teel levivatesse haigustesse. Loengutes ja grupitöödes käsitletakse seksuaaltervise teemasid, antakse teadmisi sõltuvushäiretest, sõltuvusest tervenemisest ja ravivõimalustest. Aktiivset dialoogi kasutades selgitatakse välja klientide vajadused ja huvid.  
Projekt kestab: 1.02.2022 - 31.12.2022

HIV-kiirtestimise ja ravisoostumuse teenused Eestis

HIV-kiirtestimise korraldamine ja ARV-ravisoostumuse tõstmine Sotsiaaltöö Keskuse Üksustes, LGBT ööklubides ja narko- ning alkosõltuvushaigete rehabilitatsioonikeskustes


Koostöös Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuametiga jätkame ka 2022 aasta lõpuni projektiga „HIV-kiirtestimise korraldamine ja ARV-ravisoostumuse tõstmine Sotsiaaltöö Keskuse Üksustes, LGBT ööklubides ja narko- ning alkosõltuvushaigete rehabilitatsioonikeskustes“, mille käigus organiseerime ja tagame riskigruppidele ligipääsu HIV-kiirtestimise üritustele ning ARV ravile, mille kaudu tõstame HIV-staatuse teadlikkust ja ravisoostumust riskigruppide seas Eestis.Projekt kestab: 1.02.2022 - 31.12.2022

HIV-kiirtestimise ja ravisoostumuse teenused Eestis

„HIV-kiirtestimise korraldamine ja ARV-ravisoostumuse tõstmine Ida-Virumaal“ 

MTÜ Eesti Positiivse Tervise Liit viib alates 1. septembrist 2021 kuni 31 august 2022 aasta lõpuni koostöös MSD OÜ ja TAI-ga projekti suurendamaks Ida-Virumaal HIV-staatuse teadlikkust ja ravisoostumust riskigruppide seas.

Projekti käigus korraldame igakuiseid HIV-testimise üritusi ja vajadusel tagame ligipääsu ARV-ravile ja nõustamisele 
Projekt kestab: 1.09.2021 - 31.08.2022

HIV-kiirtestimise ja ravisoostumuse teenused Eestis

2021


„HIV-kiirtestimise korraldamine ja ARV-ravisoostumuse tõstmine Ida-Virumaal“

 MTÜ Eesti Positiivse Tervise Liit viib alates 1. septembrist 2021 kuni 31 august 2022 aasta lõpuni koostöös MSD OÜ ja TAI-ga projekti suurendamaks Ida-Virumaal HIV-staatuse teadlikkust ja ravisoostumust riskigruppide seas.

Projekti käigus korraldame igakuiseid HIV-testimise üritusi ja vajadusel tagame ligipääsu ARV-ravile ja nõustamisele 

Projekt kestab: 1.09.2021 - 31.08.2022


HIV-kiirtestimise ja ravisoostumuse teenused Eestis

„Sõltuvuse ja HIV/AIDSi ennetustegevus Tallinna rehabilitatsioonikeskuses ja sotsiaaltöö keskuse üksustes“  

MTÜ Eesti Positiivse Tervise Liit viib alates 1. veebruarist  kuni 2021 aasta lõpuni koostöös Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuametiga läbi projekti, mille eesmärgiks on loengute ning grupitööde sari Sotsiaaltöö Keskuse üksustes ja Päästearmee Eesti MTÜ rehabilitatsioonikeskuse „Elav Lootus“ klientidele.

Teenuse eesmärk on vähendada sihtgrupi seksuaalset riskikäitumist, ennetada haigestumist HIV/AIDSi ning teistesse sugulisel teel levivatesse haigustesse. Loengutes ja grupitöödes käsitletakse seksuaaltervise teemasid, antakse teadmisi sõltuvushäiretest, sõltuvusest tervenemisest ja ravivõimalustest. Aktiivset dialoogi kasutades selgitatakse välja klientide vajadused ja huvid.  

Projekt kestab: 1.02.2021 - 31.12.2021

HIV-kiirtestimise ja ravisoostumuse teenused Eestis

HIV-kiirtestimise korraldamine ja ARV-ravisoostumuse tõstmine Sotsiaaltöö Keskuse Üksustes, LGBT ööklubides ja narko- ning alkosõltuvushaigete rehabilitatsioonikeskustes

Koostöös Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuametiga jätkame ka 2021 aasta lõpuni projektiga „HIV-kiirtestimise korraldamine ja ARV-ravisoostumuse tõstmine Sotsiaaltöö Keskuse Üksustes, LGBT ööklubides ja narko- ning alkosõltuvushaigete rehabilitatsioonikeskustes“, mille käigus organiseerime ja tagame riskigruppidele ligipääsu HIV-kiirtestimise üritustele ning ARV ravile, mille kaudu tõstame HIV-staatuse teadlikkust ja ravisoostumust riskigruppide seas Eestis.

Projekt kestab: 1.01.2021 - 31.12.2021

HIV-kiirtestimise ja ravisoostumuse teenused Eestis

2020

Narkomaania ja AIDSi ennetustegevus Tallinna rehabilitatsioonikeskuses ja Sotsiaaltöö Keskuse üksustes

Eesti Positiivse Tervise Liit viib alates 1. veebruarist  kuni 2020 aasta lõpuni koostöös Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuametiga läbi projekti, mille eesmärgiks on loengute sari Sotsiaaltöö Keskuse kolmes üksuses (Kauge, Mahtra ja Varre tee) ja Päästearmee rehabilitatsiooni keskuse Laevastiku 1a korpuses. Loengute teemadeks on HIV/AIDS ja teised sugulisel teel levivad infektsioonid. Samuti räägime ka alko ja narko sõltuvusest ning sõltuvusest tervenemisest. Projekti sihtgrupp on Tallinna rehabilitatsioonikeskuses ja Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse kolmes üksuses viibivad inimesed.

Projekt kestab: 1.02.2020 - 31.12.2020​

HIV-kiirtestimise ja ravisoostumuse teenused Eestis

HIV-kiirtestimine sotsiaalmajades, LGBT klubides ja rehabilitatsioonikeskustes

Eesti Positiivse Tervise Liit alustas alates 1. jaanurist  2020 a koostöös Sotsiaalministeeriumiga ja Tervise Arengu Instituudiga projekt, mille peamiseks eesmärgiks on tagada riskigruppide ligipääs HIV-kiirtestimisele ja vajadusel ka ARV ravile, mille kaudu tõstame HIV-staatuse teadlikkust ning ravisoosustumust riskigruppide seas.

Igakuiseid HIV-kiirtestimis viime läbi kuni 2020 a lõpuni rehabilitatsioonikeskustes, sotsiaalmajades ning LGBT klubides.

Projekt kestab: 1.01.2020 - 31.12.2020

HIV-kiirtestimise ja ravisoostumuse teenused Eestis

2019

Narkomaania ja AIDSi ennetustegevus Tallinna rehabilitatsioonikeskuses ja Sotsiaaltöö Keskuse üksustes

Eesti Positiivse Tervise Liit viib alates 1. veebruarist  kuni 2019 aasta lõpuni koostöös Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuametiga läbi projekti, mille eesmärgiks on loengute sari Sotsiaaltöö Keskuse kolmes üksuses (Männiku, Tulemaa ja Akadeemia tee) ja Päästearmee rehabilitatsiooni keskuse Laevastiku 1a korpuses. Loengute teemadeks on HIV/AIDS ja teised sugulisel teel levivad infektsioonid. Samuti räägime ka alko ja narko sõltuvusest ning sõltuvusest tervenemisest. Projekti sihtgrupp on Tallinna rehabilitatsioonikeskuses ja Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse kolmes üksuses viibivad inimesed.

Projekt kestab: 1.02.2019 - 31.12.2019​

HIV-kiirtestimise ja ravisoostumuse teenused Eestis

HIV-kiirtestimine sotsiaalmajades, LGBT klubides ja rehabilitatsioonikeskustes

Eesti Positiivse Tervise Liit alustas alates 1. jaanurist  2019 a koostöös Sotsiaalministeeriumiga läbi Hasartmängumaksu Nõukogu ja Tervise Arengu Instituudiga projekt, mille peamiseks eesmärgiks on tagada riskigruppide ligipääs HIV-kiirtestimisele ja vajadusel ka ARV ravile, mille kaudu tõstame HIV-staatuse teadlikkust ning ravisoosustumust riskigruppide seas.

Igakuiseid HIV-kiirtestimis viime läbi kuni 2019 a lõpuni rehabilitatsioonikeskustes, sotsiaalmajades ning LGBT klubides.

Projekt kestab: 1.01.2019 - 31.12.2019​

HIV-kiirtestimise ja ravisoostumuse teenused Eestis

2018

​Narkomaania ja AIDSi ennetustegevus Tallinna rehabilitatsioonikeskuses ja Sotsiaaltöö Keskuse üksustes

Eesti Positiivse Tervise Liit viib alates 1. veebruarist  kuni 2018 aasta lõpuni koostöös Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuametiga läbi projekti, mille eesmärgiks on loengute sari Sotsiaaltöö Keskuse kolmes üksuses (Varre, Mahtra ja Kadaka) ja Päästearmee rehabilitatsiooni keskuse Laevastiku 1a korpuses. Loengute teemadeks on HIV/AIDS ja teised sugulisel teel levivad infektsioonid. Samuti räägime ka alko ja narko sõltuvusest ning sõltuvusest tervenemisest. Projekti sihtgrupp on Tallinna rehabilitatsioonikeskuses ja Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse kolmes üksuses viibivad inimesed.

Projekt kestab: 1.02.2018 - 31.12.2018

HIV-kiirtestimise ja ravisoostumuse teenused Eestis

HIV-kiirtestimine sotsiaalmajades, LGBT klubides ja rehabilitatsioonikeskustes

Eesti Positiivse Tervise Liit alustas alates 1. jaanurist  2018 a koostöös Sotsiaalministeeriumiga läbi Hasartmängumaksu Nõukogu ja Tervise Arengu Instituudiga projekt, mille peamiseks eesmärgiks on tagada riskigruppide ligipääs HIV-kiirtestimisele ja vajadusel ka ARV ravile, mille kaudu tõstame HIV-staatuse teadlikkust ning ravisoosustumust riskigruppide seas.

Igakuiseid HIV-kiirtestimis viime läbi kuni 2018 a lõpuni rehabilitatsioonikeskustes, sotsiaalmajades ning LGBT klubides.

Projekt kestab: 1.01.2018 - 31.12.2018​

HIV-kiirtestimise ja ravisoostumuse teenused Eestis

2017

HIV-kiirtestimine sotsiaalmajades ja varjupaikades

Alates 1. oktoober 2017 a alustas Eesti Positiivse Tervise Liit koostöös Tervise Arengu Instituudiga projekti, mille raames pakume HIV-kiirtestimise teenust 6 Tallinna linnas asuvas sotsiaalmajas.

Hetkel projekt kestab aasta 2017 lõpuni. 

Projekt kestab: 1.10.2017 - 31.12.2017

HIV-kiirtestimise ja ravisoostumuse teenused Eestis

„Ravisoostumuse ja elukvaliteedi tõstmine sõltlastel, kes läbivad rehabilitatsiooni programmi Eestis“

Alates 1. juunist 2017 a alustas Eesti Positiivse Tervise Liit koostöös GlaxoSmithKlineģa projekti, mille raames pakume teenust kahele rehabilitatsioonikeskusele Tallinnas - Päästearmee Tallinna korpus ja Taastõusmine, et rehabilitatsiooni programmis viibivatele HIV-positiivsetele narko- ja alkoholisõltlastele tagada ligipääs ARV ravimitele ja arsti-infektsionistile ning pakkuda võimalust teha HIV-kiirtesti.

​HIV-positiivsetel sõltlastel, kes viibivad rehabilitatsiooni programmis, puudub võimalus ja ligipääs ARV ravimitele ning käia iseseisvalt arsti - infektsionisti juures, et teha eluks vajalikud analüüsid.

​Eesti Positiivse Tervise Liit pakub antud teenuseid GlaxoSmithKline toetusel kuni 2017 a lõpuni.

Projekt kestab: 1.06.2017 - 31.12.2017

HIV-kiirtestimise ja ravisoostumuse teenused Eestis